Systemy oddymiania na bazie systemu grawitacji

Zadaniem systemów oddymiania jest zachowania drożnych dróg ewakuacyjnych na wypadek pożaru, dzięki czemu ludzie mogą bezpiecznie opuścić budynek, a trujące gazy, dym i ciepłe powietrze wydostają się na zewnątrz. W przypadku systemów oddymiania grawitacyjnego wykorzystywane są prawa fizyki, zgodnie z którymi gorące powietrze unoszone jest do góry.

Systemy oddymiania dostosowane do obiektu

Rodzaj niezbędnych systemów oddymiania jest określony przepisami. Na klatkach schodowych w przedszkolach, domach opieki społecznej niezbędne są tzw. grawitacyjne systemy oddymiania (naturalny system oddymiania i odprowadzania ciepła). Dokumentem nadrzędnym jest w tym zakresie Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 roku. Podstawowy system oddymiania grawitacyjnego tworzą takie urządzenia jak: klapa oddymiająca lub okno oddymiające, czyli element oddymiający, element napowietrzający, czyli okna lub drzwi z siłownikami elektrycznymi, centrala sterująca, detektory dymu, ręczne przyciski oddymiania.

Systemy oddymiania i inne elementy ochrony PPOŻ

Zapewniamy Państwu systemy oddymiania „na miarę” potrzeb wynikających ze specyfikacji obiektu. Doradzimy, dobierzemy sprzęt, zainstalujemy profesjonalny system oddymiania i oferujemy serwis gwarancyjny i pogwarancyjny. Montaż systemu oddymiania często łączymy z instalacją systemu przeciwpożarowego. Nasza oferta jest zawsze poparta rzetelną analizą potrzeb. Jesteśmy elastyczni, uwzględniamy różne możliwości budżetowe. Nasi inżynierowie i elektrycy posiadają niezbędne uprawnienia, by zagwarantować Państwu sprawne i zgodne z przepisami realizację każdej z usług oferowanych przez ElTechCom.