Profesjonalne systemy sygnalizacji przeciwpożarowej

System sygnalizacji przeciwpożarowej SSP (nazywany także SAP, czyli sygnalizacja alarmowa pożarowa lub system alarmu pożarowego) to zespół urządzeń, których zadaniem jest jak najszybsze wykrycie pożaru i powiadomienie odpowiednich osób i służb o zagrożeniu i konieczności ewakuacji osób przebywających w danym obiekcie. System sygnalizacji przeciwpożarowej składa się najczęściej z czujki dymu, przycisków alarmowych, centralnego sterowania systemem, sygnalizacji dźwiękowej i świetlnej. Zapewniamy dobór narzędzi, urządzeń i serwis sprzętu do sygnalizacji przeciwpożarowej.

Gdzie trzeba instalować systemy sygnalizacji przeciwpożarowej?

Naszym atutem jest wiedza i doświadczenie. Mamy za sobą dziesiątki wdrożeń, a zadowoleni klienci wracają do nas po rozwiązania, które pomagają im jeszcze lepiej przygotować się na różne nieprzewidziane sytuacje. Nasze realizacje można zobaczyć w szpitalach, wojsku, biurach, administracji, zakładach produkcyjnych. Projektujemy systemy PPOŻ dla małych i dużych przedsiębiorstw, a także szkół, przedszkoli, bibliotek, kinach i innych placówkach określonych w przepisach Państwowej Straży Pożarnej. Dobieramy optymalne rozwiązania dla każdej z tych placówek. Uwzględniamy zarówno potrzeby sprzętowe, jak również możliwości finansowe klientów.

Systemy sygnalizacji przeciwpożarowej bezpieczeństwo ludzi i ochrona mienia

System sygnalizacji przeciwpożarowej jest jednym z najważniejszych systemów ostrzegawczych w budynkach. Jego rola jest nie do przecenienia jeśli chodzi o ochronę mienia, zdrowia i bezpieczeństwa. System ochrony przeciwpożarowej warunkują przepisy. Starsze budynki powinny być dostosowane do wymogów ochrony przeciwpożarowej, nowe od początku muszą mieć zainstalowany zgodny z przepisami system ochrony przeciwpożarowej. Warto zapobiegać skutkom pożaru. Odpowiedni system PPOŻ pozwala ma zainstalowanie sygnalizacji, która zasygnalizuje pojawienie się pożaru, a tym samym pozwoli na zminimalizowanie strat i rozmiarów ognia.