Rejestracja czasu pracy – efektywne zarządzanie personelem

W naszej ofercie znajdują się też systemy rejestracji czasu pracy. Systemy RCD pozwalają na rozliczenie czasu pracy w różnych kategoriach n;.: dla pracowników pracujących na jedną zmianę, na zmiany. Systemy rejestracji czasu pracy można dowolnie konfigurować, co pozwala na precyzyjną ewidencję czasu pracy uwzgledniającą m.in.: wcześniejsze wejścia i wyjścia z pracy, zwolnienia, delegacje. Systemy RDC uwzględniają wymagania przepisów Kodeksu Pracy. Można je też skonfigurować zgodnie z wymaganiami danego zakładu pracy. Dodatkową zaletą systemów rejestracji czasu pracy jest możliwość podpięcia pod system sprzedaży, liczbę klientów w określonym czasie przez co łatwiej i efektywniej można zarządzać personelem.

Systemy rejestracji czasu pracy zgodne z Kodeksem Pracy i indywidualnymi potrzebami przedsiebiorstwa

Systemy rejestracji czasu pracy automatyzują zbieranie danych dotyczących czasu pracy. Rejestrują bez pomyłek, liczą szybko i wydajnie. Raportują i analizują. Pozwalają na tworzenie przejrzystych i czytelnych graficznie planów pracy. Można je wyeksportować do dowolnego systemu i na bieżąco modyfikować wprowadzając nowe dane lub usuwając dotychczasowe rekordy.

Rejestracja czasu pracy dla dowolnej liczby pracowników

Systemy rejestracji czasu pracy można skonfigurować pod dowolną liczbę pracowników i czytników i w zdefiniowany wcześniej sposób rozliczać przepracowane dni, urlopy wypoczynkowe, nadgodziny, spóźnienia i nieobecności. System Rejestracji Czasu Pracy pozwala na tworzenie raportów indywidualnych i zbiorczych. Systemy rejestracji czasu pracy to nie jedyny produkt w naszej ofercie. Polecamy Państwu także inne usługi z zakresu teletechniki, automatyki i elektrotechniki. W każdym z tych obszarów możemy pochwalić się udanymi realizacjami i bogatym doświadczeniem. Projektujemy, doradzamy przy wyborze urządzeń, montujemy i zajmujemy się konserwacją zainstalowanych systemów. Niezawodnie, szybko i na atrakcyjnych warunkach zajmujemy się powierzonym zleceniem. Najlepiej, gdy Państwo przekonają się o tym sami!