Pomiary elektryczne regularne sprawdzanie to mniejsze ryzyko wypadku

Regularne pomiary instalacji elektrycznej to pewność bezpiecznego korzystania z urządzeń zasilanych prądem. Sprawna instalacja to niewielkie ryzyko uszkodzenia sprzętu z powodu przepięć, pożaru, czy porażenia prądem ludzi. Zaniedbania w tym obszarze mają dotkliwe skutki nie tylko związane ze zniszczeniami przez ogień. Aktualna dokumentacja dotycząca pomiarów elektrycznych jest wymagana przez firmy ubezpieczeniowe w przypadku pożaru. Jej brak może być przyczyną odmowy wypłaty odszkodowania.

Pomiary elektryczne pełen zakres usług u fachowców z uprawnieniami

Elektrycy ElTechCom posiadają stosowne uprawnienia i dokonują zarówno pomiarów okresowych, jak i odbiorczych. Warto pamiętać, że pomiary elektryczne powinno się wykonywać każdorazowo, gdy instalacja elektryczna była naprawiana lub przebudowywana. Oferujemy Państwu sprawdzenie ciągłości przewodów elektrycznych, sprawdzenie sprawności instalacji przeciwpożarowej i odgromowej, pomiar rezystancji izolacji. Pracujemy w sieciach niskiego i wysokiego napięcia i wykorzystujemy sprawdzone narzędzia pomiarowe: wzorce, przyrządy pomiarowe i przetworniki pomiarowe.

Pomiary elektryczne niezbędna dokumentacja

W ramach wykonywanych usług wystawiamy również niezbędne zaświadczenia, dokonujemy sprawozdań, wpisów do ksiąg konserwacyjnych, przygotowujemy protokoły, które są uznawane przez Urząd Dozoru Technicznego, Straż Pożarną, Inspekcję Pracy. Wykonanie pomiarów elektrycznych jest niezbędne dla zapewnienia bezpieczeństwa budynku. Częstotliwość pomiarów elektrycznych zależy od typu budynku i jego przeznaczenia. W znacznej mierze obowiązują tu przepisy prawa budowlanego i energetycznego, a także przepisów wykonawczych związanych z ochroną przeciwpożarową. Do ich przestrzegania jest zobowiązany każdy zarządca lub właściciel budynku. W niektórych przypadkach jak np.: w budynkach szczególnie narażonych na zniszczenie, czy uszkodzenie instalacji elektrycznej warto pomiarów elektrycznych dokonywać częściej. ElTechCom chętnie zajmie się dla Państwa tymi pomiarami. Od lat jesteśmy dostawcami usług z dziedziny automatyki, elektrotechniki i teletechniki. Nasze realizacje cieszą się doskonałą opinią. Lubimy naszych klientów, chętnie dzielimy się wiedzą i doświadczeniem, bo wiemy, że raz nawiązana dobra współpraca to kolejne równie udane zlecenia w przyszłości.