Dźwiękowe systemy ostrzegawcze nowoczesny i niezawodny system przekazywania informacji

Dźwiękowe systemy ostrzegawcze to urządzenia, które emitują komunikaty słowne. W sytuacji zagrożenia uruchamia się komunikat słowny. Komunikaty są przygotowane i nagrane wcześniej. System DSO zastępuje stosowane wcześniej sygnały dźwiękowe (syreny). Ich zaletą jest możliwość różnicowania tekstów w zależności od zaistniałych okoliczności. Instrukcje są zrozumiałe dla każdego, tekst przejrzysty. W sytuacji zagrożenia pozwala to uniknąć nieporozumień. Ewakuacja ludzi przebiega sprawniej. DSO współpracują z systemami ochrony przeciwpożarowej.

Dźwiękowe systemy ostrzegawcze dowolny komunikat

Systemu DSO mogą odtwarzać dowolny komunikat. Mogą to być np.: instrukcje związane z ewakuacją. Z tego powodu tak istotne jest by cały system wykonany był z materiałów odpornych na wysoką temperaturę, posiadać rezerwowe zasilanie. Projektowane przez nas systemy DSO są dostosowane do chronionego obiektu i spełniają normy przewidziane przez Polską Normę i Centrum Naukowo-Badawcze Ochrony Przeciwpożarowej.

Dźwiękowe systemy ostrzegawcze w budynkach użyteczności publicznej

Wymagania co do konieczności stosowania dźwiękowych systemów ostrzegawczych określa Rozporządzenie Ministra Spraw wewnętrznych i Administracji z dnia 16 czerwca 2003 roku. Szczególnie dotyczy to budynków użyteczności publicznej m.in.: kin, basenów, szkół, hal sportowych i widowiskowych, szpitali, teatrów. Budynków wystawowych lub handlowych, dworców i lotnisk. Systemy DSO to jedna z oferowanych przez nas usług z zakresu teletechniki. Specjalizujemy się również w zakresie automatyki i elektrotechniki. Wszystkie zlecenia realizujemy rzetelnie, terminowo, dobieramy sprzęt do Państwa potrzeb i specyfiki obiektu. Można na nas polegać. ElTechCom to marka, którą polecają klienci.